پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
AKS.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ کمیته تبلیغات استان خوزستان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی بیان در رسته خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی به شماره ۱۴۱۶۵۲۴۳ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای نعیم آیتی راد با کد ملی ۱۹۵۰۶۳۸۱۷۰ صادر می شود.

نشانی: بندر ماهشهر، بندرماهشهر ناحیه صنعتی جنب پاساژ نفت - کد پستی: ۶۳۵۱۸۸۳۴۶۴
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ است.