پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
Image.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۷۹/۰۳/۰۲ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی خال در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی به شماره ۰۸۰۳۵۶۶۶ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای سعید خال با کد ملی ۰۴۹۱۳۹۷۸۴۴ صادر می شود.

نشانی: ری، شهر ری، اتوبان کریمی، جنب بنیاد مسکن، پلاک ۸۰ - کد پستی: ۱۸۶۱۸۹۴۷۵۹
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ است.