پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
01.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی کوروش طرح در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - غرفه آرایی و خدمات نمایشگاهی به شماره ۰۸۰۱۶۹۷۶ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم فاطمه فدوی فروتقه با کد ملی ۰۹۰۱۲۷۴۷۹۸ صادر می شود.

نشانی: تهران، شهران بلوار کوهسار نبش آبشناسان ساختمان سبز پلاک ۱۶۳ طبقه سوم واحد ۱۹ - کد پستی: ۱۴۷۸۶۴۸۴۸۳
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ است.