پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
saeid sadeghi2-n.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ارتباط ماندگار هنر در رسته خدمات رسانه - رسانه های پخشی و خدمات رسانه - رسانه های محیطی به شماره ۰۸۰۱۵۶۵۸ و صاحب امتیازی ارتباط ماندگار هنر با شماره ثبت ۴۸۴۴۴ و مدیر مسئولی آقای سعید صادقی جیرنده با کد ملی ۰۰۶۳۲۶۸۹۸۱ صادر می شود.

نشانی: تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، پلاک ۳۲، طبقه دوم، واحد۴ - کد پستی: ۱۴۵۷۷۹۳۷۶۱
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ است.