پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
001.png

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ کمیته تبلیغات استان البرز ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی صدراتبلیغ هنر در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۰۵۰۱۵۲۲۰ و صاحب امتیازی خانم سارا صداقت پیشه با کد ملی ۲۳۰۱۰۸۱۲۰۶ و مدیر مسئولی آقای مسعود قربان حسینی با کد ملی ۰۰۶۳۵۲۲۳۳۰ صادر می شود.

نشانی: کرج، بلوار جمهوری، بالاتر از میدان سپاه، نبش خیابان بیژن شرقی، ساختمان بهار، طبقه ۱، واحد ۱ - کد پستی: ۳۱۴۴۹۵۶۸۸۳
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ است.