پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
photo_2020-05-10_11-57-31.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۵/۰۶/۰۶ کمیته تبلیغات استان اصفهان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی نوین در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی به شماره ۰۴۰۱۵۸۰۸ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای سید علیرضا موسوی کیا با کد ملی ۱۲۹۰۴۲۹۸۱۲ صادر می شود.

نشانی: اصفهان، بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربی بعد ار چهار راه گلزار ساختمان ۱۳۳ طبقه۵ واحد۱ - کد پستی: ۸۱۵۸۷۹۸۳۱۱
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ است.