پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
Reza Zamani.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۳/۰۸/۱۸ کمیته تبلیغات استان آذربایجان شرقی ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی طراحان سفید در رسته خدمات رسانه - رسانه های چاپی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۰۱۰۱۷۴۲۳ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای رضا زمانی با کد ملی ۱۳۷۹۱۹۶۸۱۷ صادر می شود.

نشانی: تبریز، خیابان ارک - پشت مصلی - کوچه موسوی - پلاک ۲۲ - کد پستی: ۵۱۳۷۸۵۵۴۱۱
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ است.