پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
mg1.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۱/۰۳/۲۰ کمیته تبلیغات استان آذربایجان شرقی ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آذر سبحان در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی به شماره ۰۱۰۱۵۴۲۷ و صاحب امتیازی آقای مقصود کریمیان غازانی با کد ملی ۱۳۷۹۲۵۸۲۶۱ و مدیر مسئولی خانم وحیده کتابچی فرید با کد ملی ۱۳۷۷۴۷۰۷۰۹ صادر می شود.

نشانی: تبریز، خیابان رسالت جنب ایران خودر نیک کار - کد پستی: ۵۱۷۸۸۱۶۴۹۷
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ است.